Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement


Record matches: 141282 + New 44Currently, our database contains 141282 active tenders, covering various industries and sectors of the economy in Slovenia. We strive to provide comprehensive and up-to-date information on tender procedures and procurements in Slovenia, to help your business find new opportunities and expand its scope of activities.
Our tenders cover a wide range of economic sectors, including construction, healthcare, education, transport, energy, IT and telecommunications, as well as many other key sectors. This provides unique opportunities for companies of various sizes and specializations.

11 apr
Spletna javna dražba - Zaloge/materiali (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
11 apr
Disposable Vapes (EN) add to Favorites
Deadline: 87 days
Customer: Made-in-china

Number: 102675355

Country: Slovenia

Source: Made-in-china

11 apr

Number: 102676240

Country: Slovenia

Source: RFQ

12 apr

Number: 102679131

Country: Slovenia

Source: RFQ

12 apr

Number: 102680309

Country: Slovenia

Source: RFQ

12 apr
Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce v ZPKZ Dob pri Mirni (SI) add to Favorites
Deadline: 24 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
12 apr
Objava javnega poziva za dodelitev okrajnega ali okrožnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Kazenski oddelek (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
12 apr

Number: 102728672

Country: Slovenia

Source: RFQ

12 apr
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila Opel Corsa / 1.4, letnik 2005 (SI) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
12 apr
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila Opel Corsa / 1.4, letnik 2005 (SI) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko