Mbi përzgjedhjen e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi

Country: Albania
Language: AL
Number: 1484139
Publication date: 20-04-2017
Source: Banka e Shqipërisë

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Albania за for this period

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të stabilizatorëve dhe motogjeneratorëve të Bankës së Shqipërisë Source: Banka e Shqipërisë

Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare Source: Banka e Shqipërisë

Sigurimi i disa koleksioneve të ekspozuara në muzeun e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare Source: Banka e Shqipërisë

Blerje e disa pajisjeve pune për përpunimin e parasë, për nevojat e Bankës së Shqipërisë Source: Banka e Shqipërisë

Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë Source: Banka e Shqipërisë