SUMQAYıT şəHəR İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Country: Azerbaijan
Language: AZ
Number: 124596
Publication date: 15-02-2017
Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

Description

Tenderə dəvət

       SUMQAYıT şəHəR İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 1 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt Şəhəri, Azərbaycan prospekti, 9(Əlaqələndirici şəxs :Rəhimdil Əhmədov, telefon :6551448) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 150 manat

Hesab: Az14CTRE00000000000002516631, Büdcə səviyyəsinin kodu 7Y İqtisadi təsnifat 142340
VÖEN 2900054881
Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 3 aprel 2017-ci il 09:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 aprel 2017-ci il 17:00qədər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan prospekti, 9 ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 12 aprel 2017-ci il 12:00 tarixində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan prospekti, 9 ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI


Other tenders from Azerbaijan за for this period

CəLILABAD RAYON MəRKəZI XəSTəXANASı (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

DAXILI İşLəR NAZIRLIYININ AVTOMOBIL TəSəRRüFATı AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

TOVUZ RAYON İCRA HAKIMIYYəTI BAşçıSıNıN TOVUZ ŞəHəR İNZIBATI ƏRAZI DAIRəSI üZRə NüMAYəNDəLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

BILəSUVAR RAYON İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

XəTAI RAYON MəNZIL KOMMUNAL TəSəRRüFATı BIRLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası